Założenie firmy

Jedną z usług , które oferuje nasze biuro rachunkowe w Bydgoszczy, jest bezpłatne doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz doboru formy opodatkowania, która zagwarantuje najkorzystniejsze rozwiązanie finansowe dla przedsiębiorcy. Już na tym etapie musi zostać ustalone, czy zaliczki na podatek dochodowy będą odprowadzane miesięcznie czy kwartalnie. Ważną kwestią jest także termin rozpoczęcia działalności, ze względu na czas oraz zwolnienia z odprowadzania składek do ZUS.

Biura rachunkowe świadczą także usługi doradcze w zakresie wyboru banku, w którym założą Państwo konto bankowe dla swojej firmy. Rodzaj działalności ukierunkuje także, czy wybierając księgowość będziemy prowadzić księgi handlowe, czy skorzystamy z uproszczonej wersji, jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Podstawową czynnością formalną związaną z rejestracją firmy jest wypełnienie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeden z koniecznych etapów to zgłoszenie się do ZUS, aby dopełnić niezbędnych formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym. W tych formalnościach może pomóc nasza księgowa. Standardowo nie jest w takiej sytuacji konieczny kontakt czy wizyta w Urzędzie Skarbowym, gdyż CEIDG przekaże potrzebne informacje za nas.

Wyjątkiem jest chęć zostania płatnikiem VAT, wtedy złożenie odpowiedniego wniosku jest konieczne. Jest to opcja dla przedsiębiorców, którzy zamierzają w swojej działalności w dużej mierze handlować z innymi firmami. Jak doradzają specjaliści naszego biura rachunkowego, jedynie w takiej sytuacji jest to opłacalny wybór. Ustawowa konieczność zachodzi z kolei, gdy firma przekroczy kwotę 150 000 złotych przychodów ze sprzedaży.