Zakres usług

Biuro rachunkowe oferuje usługi w zakresie:

Księgi Handlowe (pełna księgowość)

– opracowanie planu kont i polityki rachunkowości,
– bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych przez program Klienta lub własny,
– ewidencjonowanie sprzedaży i zakupu VAT,
– ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia,
– przygotowywanie deklaracji VAT, CIT lub PIT,
– wypełnianie sprawozdań GUS i NBP,
– reprezentowanie przedsiębiorstw przed urzędami , także w trakcie kontroli,
– sporządzanie analiz i prognoz pod indywidualne potrzeby danej firmy,
– bieżące doradztwo księgowych w zakresie stosowania korzystnych rozwiązań podatkowych.

Podatkowa Księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

– bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
– ewidencjonowanie sprzedaży i zakupu VAT,
– ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia,
– sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i PIT,
– reprezentowanie firm przed urzędami, także w trakcie kontroli,
– bieżące doradztwo w zakresie stosowania korzystnych rozwiązań podatkowych.

Płace i ZUS

– sporządzanie list płac,
– sporządzanie deklaracji ZUS,
– prowadzenie akt osobowych,
– nadzorowanie terminów umów, BHP i badań lekarskich,
– prowadzenie rozliczeń z PFRON,
– doradztwo w zakresie przepisów kodeksu pracy.

Ponadto rozliczamy ryczałt i kartę podatkową.

Pomożemy bezpłatnie założyć firmę. Doradzimy jaką formę opodatkowania wybrać, aby była najbardziej korzystna. Jeśli już działasz na rynku to poszukamy najlepszych rozwiązań podatkowych dla Twojej firmy.

Oferujemy również kompleksową obsługę prawną firmy świadczoną przez radcę prawnego, która obejmuje:
  • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych;
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych;
  • opracowywanie i weryfikowanie umów handlowych, pism, regulaminów, zarządzeń i uchwał;
  • prowadzenie negocjacji handlowych i reprezentację Klienta wobec kontrahentów;
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji;
  • kompleksową windykację należności;
  • dochodzenie odszkodowań majątkowych i niemajątkowych bezpośrednio od sprawców szkody, nierzetelnych kontrahentów oraz zakładów ubezpieczeniowych;
  • prowadzenie rokowań i mediacji na etapie przedsądowym;
  • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, a także nadzór nad procesem łączenia i przekształcania istniejących podmiotów gospodarczych.