Ryczałt i karta podatkowa

Przedsiębiorcy w momencie rejestracji swojej działalności gospodarczej muszą określić, jaką formę opodatkowania chcą wybrać. Można zdecydować się na standardowe opcje skali podatkowej ogólnej lub liniowej, wynoszącej odpowiednio 18%, 32 % lub 19 %. Inną z możliwością jest zryczałtowana forma opodatkowania. Nasze biuro rachunkowe w Bydgoszczy posiada doświadczenie w obsłudze księgowości każdej z tych działalności.

W przypadku decyzji o rozliczaniu się ryczałtem, nie przysługują przedsiębiorcy możliwości odliczania od dochodów kosztów podatkowych. W zamian za to stawki są stosunkowo niskie i w zależności od rodzaju wykonywanej działalności wahają się od 2 do 20%. Specjaliści naszego biura rachunkowego zaznaczają jednak, że dotyczy to osób, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły dochód maksymalnie w kwocie 250 000 euro oraz nie prowadzą działalności rolniczej. Kwota ta nie obowiązuje w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Jeśli przedsiębiorca dotychczas nie korzystał z ryczałtu, formę opodatkowania będzie mógł zmienić dopiero od kolejnego roku podatkowego. W tym celu należy złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiednie oświadczenie, w czym pomaga nasza księgowa. Dla przedsiębiorców, których dochody nie przekroczyły 25 000 euro, biura rachunkowe proponują możliwość skorzystania z kwartalnego rozliczenia. Taki przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać dowody dokonanych zakupów, a także prawidłową księgowość ewidencji wyposażenia i środków trwałych.

Inną formą jest karta podatkowa, która z jednej strony zakłada stosunkowo niską stawkę podatkową, z drugiej uniemożliwia odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Jej stawka ustalana jest w oparciu o kilka zmiennych, takich jak chociażby liczba zatrudnianych pracowników czy wiek przedsiębiorcy.