Księgowość - biuro rachunkowe Profesjonalni.biz

Prowadzimy biuro rachunkowe na terenie Bydgoszczy, w którym udzielamy pomocy przedsiębiorcom zainteresowanym wsparciem w zakresie obsługi pełnej bądź uproszczonej księgowości. Proponujemy outsourcing na tej płaszczyźnie, który zapewni oszczędność czasu oraz pozwoli skupić się na prowadzeniu właściwej działalności. Jest to coraz popularniejsze wśród firm rozwiązanie, ponieważ scedowanie obowiązków na biura rachunkowe sprawia, że przedsiębiorca nie musi zatrudniać specjalistów ani ponosić kosztów z utrzymaniem działów księgowości. Współpracujemy z przedsiębiorstwami o bardzo zróżnicowanym profilu działalności oraz strukturze zatrudnienia.

Usługi księgowe

Biuro rachunkowe oferuje usługi w zakresie:

Księgi Handlowe (pełna księgowość)

- opracowanie planu kont i polityki rachunkowości,
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych przez program Klienta lub własny,
- ewidencjonowanie sprzedaży i zakupu VAT,
- ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia,
- przygotowywanie deklaracji VAT, CIT lub PIT,
- wypełnianie sprawozdań GUS i NBP,
- reprezentowanie przedsiębiorstw przed urzędami , także w trakcie kontroli,
- sporządzanie analiz i prognoz pod indywidualne potrzeby danej firmy,
- bieżące doradztwo księgowych w zakresie stosowania korzystnych rozwiązań podatkowych.

Podatkowa Księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- ewidencjonowanie sprzedaży i zakupu VAT,
- ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia,
- sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i PIT,
- reprezentowanie firm przed urzędami, także w trakcie kontroli,
- bieżące doradztwo w zakresie stosowania korzystnych rozwiązań podatkowych.

Płace i ZUS

- sporządzanie list płac,
- sporządzanie deklaracji ZUS,
- prowadzenie akt osobowych,
- nadzorowanie terminów umów, BHP i badań lekarskich,
- prowadzenie rozliczeń z PFRON,
- doradztwo w zakresie przepisów kodeksu pracy.

Ponadto rozliczamy ryczałt i kartę podatkową.

Pomożemy bezpłatnie założyć firmę. Doradzimy jaką formę opodatkowania wybrać, aby była najbardziej korzystna. Jeśli już działasz na rynku to poszukamy najlepszych rozwiązań podatkowych dla Twojej firmy.

Obsługa prawna

Oferujemy również kompleksową obsługę prawną firmy świadczoną przez radcę prawnego, która obejmuje:
  • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych;
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych;
  • opracowywanie i weryfikowanie umów handlowych, pism, regulaminów, zarządzeń i uchwał;
  • prowadzenie negocjacji handlowych i reprezentację Klienta wobec kontrahentów;
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji;
  • kompleksową windykację należności;
  • dochodzenie odszkodowań majątkowych i niemajątkowych bezpośrednio od sprawców szkody, nierzetelnych kontrahentów oraz zakładów ubezpieczeniowych;
  • prowadzenie rokowań i mediacji na etapie przedsądowym;
  • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, a także nadzór nad procesem łączenia i przekształcania istniejących podmiotów gospodarczych.

Kontakt

Profesjonalni.biz Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 71/18
85-009 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 9671382418
biuro@profesjonalni.biz

Biuro Rachunkowe

Księgowa:
Dorota Kołodziejczyk
tel. 665-552-073

Obsługa prawna

Radca prawny:
Zbigniew Kołodziejczyk
tel. 668-634-154

Lokalizacja na mapie

Napisz do nas