Usługi księgowe

Biuro rachunkowe oferuje usługi w zakresie:

Księgi Handlowe (pełna księgowość)

- opracowanie planu kont i polityki rachunkowości,
- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w oprogramowaniu Klienta lub własnym,
- ewidencja sprzedaży i zakupu VAT,
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
- sporządzanie deklaracji VAT, CIT lub PIT,
- wypełnianie sprawozdań GUS i NBP,
- reprezentowanie przed urzędami , także w trakcie kontroli,
- przygotowywanie analiz i prognoz pod indywidualne potrzeby danej firmy,
- bieżące doradztwo w zakresie stosowania korzystnych rozwiązań podatkowych.

Podatkowa Księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
- ewidencja sprzedaży i zakupu VAT,
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
- deklaracje podatkowe VAT i PIT,
- reprezentowanie przed urzędami, także w trakcie kontroli,
- bieżące doradztwo w zakresie stosowania korzystnych rozwiązań podatkowych.

Płace i ZUS

- sporządzanie list płac,
- sporządzanie deklaracji ZUS,
- prowadzenie akt osobowych,
- nadzór nad terminami umów, BHP i badań lekarskich,
- rozliczenia z PFRON,
- doradztwo w zakresie przepisów kodeksu pracy.
Ponadto rozliczamy ryczałt i kartę podatkową.

Pomożemy bezpłatnie założyć firmę. Doradzimy jaką formę opodatkowania wybrać, aby była najbardziej korzystna. Jeśli już działasz na rynku to poszukamy najlepszych rozwiązań podatkowych dla Twojej firmy.

Obsługa prawna

Oferujemy również kompleksową obsługę prawną firmy świadczoną przez radcę prawnego, która obejmuje:
  • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych;
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych;
  • opracowywanie i weryfikowanie umów handlowych, pism, regulaminów, zarządzeń i uchwał;
  • prowadzenie negocjacji handlowych i reprezentację Klienta wobec kontrahentów;
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji;
  • kompleksową windykację należności;
  • dochodzenie odszkodowań majątkowych i niemajątkowych bezpośrednio od sprawców szkody, nierzetelnych kontrahentów oraz zakładów ubezpieczeniowych;
  • prowadzenie rokowań i mediacji na etapie przedsądowym;
  • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, a także nadzór nad procesem łączenia i przekształcania istniejących podmiotów gospodarczych.

Kontakt

Profesjonalni.biz Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 71/18
85-009 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 9671382418
biuro@profesjonalni.biz

Biuro Rachunkowe

Księgowa:
Dorota Kołodziejczyk
tel. 665-552-073

Obsługa prawna

Radca prawny:
Zbigniew Kołodziejczyk
tel. 668-634-154

Lokalizacja na mapie

Napisz do nas